Pomimo wprowadzenia 15% stawki podatku CIT dla małych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, rząd nie planuje wprowadzenia analogicznej obniżki stawki podatku PIT dla małych firm osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

One bowiem mają możliwość wyboru najbardziej korzystnej dla siebie formy opodatkowania, którą to nie dysponują podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. Takiej odpowiedzi udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 4443.

zmiany citAutor interpelacji zwrócił uwagę, że przygotowując nowelizację ustaw o podatku dochodowym resort finansów w zakresie obniżki stawki podatkowej skupił się wyłącznie na podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych, których przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości 1.200.000 euro oraz tych z nich, którzy rozpoczynają działalność. To zdaniem autora prowadzi do dyskryminacji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, gdyż występowanie małych przedsiębiorstw jest znacznie powszechniejsze wśród nich.

Zdaniem przedstawiciela Ministerstwa Finansów nie można jednak tu mówić o żadnej dyskryminacji. W jego opinii wprowadzenie preferencji dla małych przedsiębiorców w ustawie o pdop uwzględnia obowiązujące zasady opodatkowania dostępne dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość wyboru najbardziej optymalnej ze swojego punktu widzenia formy opodatkowania. Mogą bowiem skorzystać z opodatkowania na zasadach określonych w ustawie o pdof – czyli według skali podatkowej (18% i 32%) lub podatkiem liniowym (19%) lub w formach uproszczonych (tzw. ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (…).

Według resortu finansów dla podatników opłacających pdop i posiadających status małego podatnika obecny ciężar opodatkowania, mierzony stawką nominalną, jest taki sam jak dla największych firm działających w skali międzynarodowej. To może z kolei mieć wpływ na ich konkurencyjność w stosunku do tych gigantów, z którymi znaleźli się w jednej grupie podatkowego zaszeregowania i którzy mają znacznie większe możliwości pozyskiwania m.in. środków inwestycyjnych. Te okoliczności w opinii przedstawiciela resortu w pełni uzasadniają modyfikację zasad opodatkowania wyłącznie dla małych podatników pdop znajdujących się w innej sytuacji prawnopodatkowej niż podatnicy pdof.

Artykuł pochodzi z: GazetaPodatkowa.pl, więcej na:
http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/archiwum,artykul,156381,1312.html