Od 1 stycznia 2016 r. ma być możliwe przekroczenie progu dochodowego bez utraty zasiłku. Przewiduje to projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia rodzinne będą zabierane stopniowo, w miarę wzrostu dochodów rodziny. Każda dodatkowa złotówka obniży świadczenie o tyle samo.

Przekroczenie progu dochodowego bez utraty zasiłku

Przekroczenie progu dochodowego bez utraty zasiłku

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą zasiłków, jak było do tej pory; będą je nadal otrzymywać, ale pomniejszone o kwotę przekroczenia – wynika z projektu noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych. To realizacja zasady zapowiedzianej w expose premier Ewy Kopacz.

Zasada „złotówka za złotówkę” dotyczyć będzie rodziców pobierających zasiłki i przekraczających próg dochodowy. „I jeśli o złotówkę, dwie, o dziesięć czy 20 złotych przekroczysz próg podatkowy, to nie stracisz swojej pomocy z opieki społecznej w całości, tylko o tę kwotę, którą przekroczyłeś próg” – wyjaśniała w środę szefowa rządu na konferencji prasowej podsumowującej 100 dni jej rządu.

Jak dodaje cytowany na stronie internetowej MPiPS minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, „rodzice muszą mieć gwarancję, że gdy rozpoczną pracę, z dnia na dzień nie stracą wsparcia finansowego państwa„.

Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń.

Projekt trafił w środę do konsultacji społecznych, które potrwają miesiąc.

„Złotówka za złotówkę” dotyczy świadczeń rodzinnych i dodatków do nich: becikowego, samotnej opieki nad dzieckiem, urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

Z projektu wynika, że przy przekroczeniu kryterium dochodu świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między przeciętną, miesięczną wysokością wszystkich świadczeń, o które ubiega się rodzina, a jej dochodem. Rodzina będzie miała obowiązek informowania o zmianach mających wpływ na wysokość otrzymywanych świadczeń.

W uzasadnieniu do projektu resort podaje przykłady, w jaki sposób będzie wyliczana suma świadczeń przy przekroczeniu progu dochodowego, np. osoby samotnie wychowującej dziecko, która ma prawo miesięcznie do zasiłku wraz z dodatkami w wysokości 647 zł – to maksymalna kwota, o którą łączny dochód może przekroczyć kryterium dochodowe. Dziś kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń wynosi 574 zł na osobę, w przypadku tej rodziny nie może więc przekroczyć 1148 zł miesięcznie. Tymczasem jej dochód to łącznie 1308 zł miesięcznie i kryterium dochodowe zostało przekroczone o 160 zł.

Artykuł pochodzi z: Infor.pl
http://kadry.infor.pl/wiadomosci/703974,Przekroczenie-progu-dochodowego-bez-utraty-zasilku.html