Entry Thumbnail

Jakie różnicowanie wynagrodzeń pracowników należy uznać za rażące?

Pracownicy za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości mają prawo do jednakowego wynagrodzenia, jednakże dyferencjacja pracowników, także pod względem wynagrodzeń jest dopuszczalna i uzasadniona, gdy dokonywana jest z zastosowaniem obiektywnych kryteriów. Jednakowe wynagrodzenie za jednakową pracę Pracownicy za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości mają prawo […]

Dodany przez